Hvad hørte vi på planteavlsmøde?

del

Planteavlsmødet omhandlet St. Frødag, målrettet efterafgrøder, vegetationsindeks, svampestrategi og indsatsbehov i vandplaner

Præsentationer (PPP)

Regler for målrettet kvælstofregulering v/Maja Folmer-Petersen

Satellit og tildelingskort i praksis v/Jeppe Hybholt

Nyt om planteværn v/Søren Holmgren

Minivådområder v/Mickael Samsøe/Kjeld Pedersen

Velkomst

Planteavlschef John Voss bød velkommen og understregede at vækstsæsonen allerede er i gang og gennem dagens program vil vi prøve at styrke jer til denne sæson.

St. Frødag den 19. juni 2019

Niels Okking kom med en kort introduktion til det kommende store arrangement om frøavl.  Det skal afvikles på Tinghøj der ligger ved St. Heddinge på Stevns.  Der er planlagt 8 faglige sessioner fx en tur på DLF. Du kan læse meget mere på vores hjemmeside og på Facebook.

Målrettet regulering 2019

Planteavlskonsulent Maja Folmer-Petersen gennemgå de kommende/nuværende regler om efterafgrøder der også kan benyttet til at opfylde kravene om målrettet regulering i 2019.

Der findes 5 forskellige typer af efterafgrøder:

 1. MFO-efterafgrøder (over 15 ha, 5% med MFO) kan ikke spares op, der findes andre muligheder fx. brak, bræmmer og græsudlæg.
 2. Pligtige efterafgrøder (10-14%) kan spares op, der er alternativer fx reduktion i kvoten, tidligt såning af vintersæd og brak.
 3. Husdyrefterafgrøder (over 30 kg N/ha i organisk gødning, særlig områder) regler som pligtige, i vores områder er det normalt under 2%.
 4. Målrettet efterafgrøder (i bestemte områder) med tilskud og fordeles efter først til mølle. Alternativer er muligt fx. brak, tidligt såning og reduktion i kvoten.
 5. Obligatoriske efterafgrøder, kan blive aktuelt hvis vi ikke opfylder kravet med frivillige målrettet efterafgrøder. Meldt ud i Maj.

Som noget nyt i år, vil der komme fleksible etablerings frister. Det bliver muligt at udskyde etablerings datoen til senest den 7. september, men det koster også kvotereduktion eller/og udskudt destruktionsdato (MFO-efterafgrøder skal være på arealet i 8 uger).

Satellit og tildelingskort i praksis

Jeppe Hybholt førte os lidt i fremtiden, eller er det? Markovervågnings satellitter giver os data for vegetationsindeks (NDVI) der er et udtryk for hvor meget lys planter reflekter, det kan omsættes til biomassekort.

CROP-SAT er et program der hjælper dig med at tolke biomassekort, til fx omfordeling af kvælstof. Det er muligt at udlæse date både som kort eller en fil til dine maskiner (den del koster penge).

Husk at mange andre faktorer kan påvirke kortet det kan være jordtyper, vandlidende områder, sygdom/skadedyrs angreb og ukrudt.

Vi kan bruge biomasse kort til at “Lokalisere problemet”, juster udsædsmængden og graduering af gødning og vækstregulering.

CROP-MANAGER er ligeledes et program der hjælper med at tolke biomassekort. Den henter endvidere data fra Mark-Online/FarmTracking og er endnu gratis.

Men hvad koster det så?

For mellem 20.000 og 30.000 kr. kan sprøjten blive opdateret med autosektionsstyring og dermed mulighed for at følge et tildelingskort.  SEGES vurder at med autosektionsstyring kan du spare omkring 5%, for en bedrift på 300 ha betyder det ca. 700 kr/ha.

Nyt om planteværn

Lige nu er der allerede vækst i vinterhvede, og vi kan tydeligt se forskel på de mest dyrkede sorter. På sortsinfo.dk kan du finde flere oplysninger omkring de enkelte sorter, hvor især modtagelig over for sygdomme er vigtig.

I vinterhvede, vårbyg og vinterraps har Søren Holmgren igen i år lavet en grundplan (se PPP) for svampe, vækstregulering og skadedyr, men husk at tage højde for dit lager og evt midler der snart udløber. I vinterhede anbefaler vi kun at bekæmpe meldug hvis der er konstateret angreb, hvor især Torp er meget modagelig. I vårbyg har vi valgt Karate mod skadedyr da den også har effekt på korbladbillenslarve. I raps er det vigtig at pivroteret rækkefølge af skadedyr i følgene rækkefølge: Biscaya – Karate – Mavrik.

Nye ”Moddusregler”

Moddus-regler kan godt være svært af forstå, men med et par tommelfingerregler kan det godt lykkes.

 • Vælg kun et “moddus”-produkt og overhold etikettens maksdosering
 • Vælger du flere “moddus”-produkter skal der regnes på tværs af midler fx nødvendig i frøgræs.  Så gælder følgende: undlad Medax Max (lav indhold af trinexapac-ethyl) som “moddus”-produkt og følg op med et middel uden trinexapac-ethy fx Medax Top, CCC, Terpal og Cerone

Lidt om ukrudt

Nyt produkt til at bekæmpe kamille i vinterraps, Korvetto, den har også effekt på storke-/hejrenæb, valmue og burresnerre. Ofte vil det ikke være nødvendig da Belkar i efteråret har haft en god effekt. Husk den må IKKE bruges hvis rapsen blomstre.

Ukrudtsbekæmpelse er der generelt ikke den store ændringer (se PPP), vores grundbehandling i vårbyg vil bestå af 7,5 g Express + 0,2 l Pixxaro (ca. pris 121 kr./ha). Græsukrudt i vinterhvede kan en behandling allerede nu være aktuelt, ofte skal der vælges mellem 0,4 Cossack og 130 Broadway, har du kører Express i efteråret er det kun lovligt med Broadway.  Mod bredbladet ukrudt står valget mellem 0,45 Zypar og 0,55 Mustang Forte, de har også næsten samme effektprofil, hvor Munstang Forte har den bedst effekt på ærenpris og tidsler.

Flydende gødning kan tilsættes græsmidler, men HUSK stadig at tilsætte de normal additiver, da effekten er meget svingende.

Mini vådområder

Oplandskonsulent Mickael Samsøe og Kjeld Pedersen fortalte omkring indsatsbehov i forbindelse med vandplanerne de kan opfyldes med de kollektive virkemidler og/eller målrettet regulering.

De kollektive virkemidler omfatter:

 • Minivådområder, min 20 ha drænopland, skal min være 1% af drænoplandet og kan fjerner 20-30% N og 30-56% P
 • Skovrejsning (den er populær)
 • Vådområder (ofte kommer det fra kommunerne) er større områder der omhandler flere landmænd
 •  Filtermatricer, min 20 ha drænopland, skal min være 0,2% af dræoplandet og skal fyldes med flis. De kan fjerne 35-50% N og 43-68% P

Det er kun muligt at etablere minivådområder og filtermatricer hvis dit arealer ligger inden for de udvalgte områder, du kan find et link til et kort i PPP.