Hvad hørte vi om til planteavlsmøde

del

Planteavlsmøde handlet om alt fra platter, den varme sommer, DAP-gødning, økologi og økonomi.

Program og præsentation

Resultater fra forsøg

Planteavlschef John Voss bød velkommen og forsatte med en hurtig tilbage blik på sidste års sæson. Efteråret 2017 har været vådt og koldt, og dermed svære forhold både til såning af vintersæd men også den efterfølgende ukrudtsbekæmpelse. Sommeren var til gengæld ualmindelig tør og solrig, der betød begrænset behov for svampebekæmpelse med desværre også for flere af jer et lavere udbytte end forventet.

Resultater fra dette års forsøg med tidligt sået vinterhvede viste at en tidlig indsats mod især græsukrudt er meget vigtig og gav rigtig flotte merudbytter med Boxer og DFF.

Efterafgrøder etableret i 2017 efterfulgt af vårbyg i 2018, viste at på sandjord gav især en blanding med oliræddike et merudbytte. Desværre er det ikke tilfældet på lerjord, hvor efterafgrøder i bedste fald ikke havde en lavere udbytte på den efterfølgende afgrøde. Af positive effekter skal huskes jordforbedring.

Placeret gødning til vinterhvede og vårbyg

Placering af gødning ved såning til vintersæd, gav en kraftigere afgrøde og bedre rodnet, hvilket er med til at sikre overvintring. Isæt fosfor-mangel i efteråret har betydning for rodnettet. Vælges en gødning med forsuring kan det også afhjælpe manganmangel.

Placering eller samsåning af 15-30 kg N som en DAP eller svovelsur gødning, kunne være en løsning.

Placering eller samsåning i vårbyg har i flere års forsøg vist fine merudbytter. Vælg en gødning med meget fosfor og min 30 kg N. Ved manganmangel kan der med fordel vælges en DAP eller svorsur gødning.

Sliddele til landbrugsmaskiner

Mølbro Production A/S producer sliddele til landbrugsmaskiner både direkte til maskineproducenten og som reservedele.

Til ploven forhandles der spidser og landsider til mange forskellige mærker, kvaliteter og slidstyrke. Alt efter areal størrelse, jordtype og behov. De har også et bredt program til harve mm, hvor hårdbelækning og platter er vigtige.

Til slut kom de med to gode råd:

  • Klods altid din plov el. harve op på evt træklodser
  • Bolte må ikke spændes med trykluft

Du kan på YouTube se tips om indstilling af ploven.

Omlægningstjek

Hans Bach-Lauritsen er en “gammel” rotte indenfor økologi, og spår at der i fremtiden bliver et øget behov for økologiske produkter.

Omlægningstjek er gratis, og giver dig et indblik i om denne “drift form” vil være noget for dig. Afsluttes med en rapport der belyser styrker og svagheder ved omlægning fx gødnings tilgængelighed, hvad er afsætningsmuligheder.

Markedsorientering

Christian Hjerpsted fra Danish Agro oplyste at afgrødemarket har været stabil siden august. Vinterhvede bruges der af lagerne på verdensmarkedet og på det danske marked har der været et underskud i produktion i forhold til forbrug.

Foderbyg ligger priserne på niveau med vinterhvede, men er meget afhængig af maltbyg mængderne. I år er udbud og efterspørgslen af maltbyg på niveau og mængden til export vil formentlig være begrænset.

Rapsprisen er styret af prisen på palmeolie, derfor vil den mindre produktion i forhold til forbrug kun have en mindre indflydelse på prisen.

Gødningsmarket har erfaringerne viste at prisen næste altid er lavest i sommerperioden, og du skal derfor overvejre om du har mulighed for at købe gødning på dette tidspunkt.

Husk at bestille såsæd af vårbyg, så du kan vælge sorter.