Hvad gør du uden Kerb i vinterraps?

del

Alt er udsolgt, og der kommer ikke mere til landet i denne sæson – brug i stedet Agil og Focus UItra

Der har desværre ikke været Kerb til alle, der har ønsket at sprøjte deres vinterrapsmarker i år. Alt er udsolgt, og der kommer ikke mere til landet i denne sæson.

I vinterraps er det vigtigt at få en god bekæmpelse af græsukrudt. Når Kerb ikke kan anvendes, kan Agil eller Focus Ultra anvendes, men de er mere specifikke i deres effekt på græsser og har ikke samme effekt og resistensbrydning som Kerb.

Kerb har ’sin egen’ virkemekanisme og bekæmper ud over spildkorn, rajgræs og rævehale, også enårig rapgræs, væselhale og fuglegræs.

Fuglegræs er ofte den vigtigste art af tokimbladet ukrudt, som bliver bekæmpet med Kerb. Belkar har meget begrænset effekt mod store planter af fuglegræs og forårsmidlerne har også utilstrækkelig effekt.

Græsukrudt

Enårig rapgræs kan ikke bekæmpes med Focus Ultra eller Agil. En tæt veludviklet vinterrapsmark vil i de fleste tilfælde ikke blive hæmmet voldsomt af enårig rapgræs.

Rajgræs bekæmpes mest effektivt med Focus Ultra, men Agil kan have en vis effekt i marker med moderat bestand.

Rævehale kan bekæmpes med både Focus Ultra og Agil.

Væselhale, som vi ser flere og flere steder, kan ikke bekæmpes uden Kerb, da hverken Agil eller Focus Ultra har effekt. Ved kraftige angreb af væselhale kan det være nødvendigt at sprøjte marken ned med glyfosat og etablere en vårafgrøde i stedet for. Dette er tilfældet i marken ovenfor, hvor bekæmpelse ikke er mulig med andet end glyfosat.

Godkendelse af Agil og Focus UItra

Agil er godkendt i efteråret i vinterraps med en maksimal dosis på 0,74 l pr ha som enkeltbehandling eller med 2 x 0,37 l pr ha som splitbehandling. I foråret kan anvendes op til 1,2 l pr ha Agil, men kun hvis der ikke er anvendt Agil i efteråret.

Focus Ultra er godkendt med maksimalt 2 l pr. ha indtil stadie 32, dvs. enten efterår eller meget tidligt forår. Focus Ultra må kun anvendes hvert 3. år.

  • Er der anvendt Focus Ultra én gang, kan kun anvendes Agil i efteråret eller foråret.
  • Er der anvendt Agil kan Focus Ultra anvendes i efteråret eller tidligt forår, eller Agil kan anvendes som 2. splitbehandling i efteråret, hvis dosis i første sprøjtning har været på højst 0,37 l pr. ha.
  • Er der anvendt Agil i efteråret må det ikke anvendes til foråret.