Hvad er din bidragssats

del

Ved du hvor meget du betaler i bidrag på dine realkreditlån? Og ved du, om du i forhold til sammenlignende bedrifter betaler et højt eller et lavt bidrag?

Når du gennemgår årsrapporten med økonomikonsulenten, vil I sandsynligvis også tal om rentesatser og bidrag. På økonomikontoret kan vi lægge dit bidrag ind i ‘bidragsmodellen’. Hvor vi laver en nøgtern sammenligning. Det fortæller ikke hvor dit bidragssats burde ligge. Men den fortæller, hvad bidraget for de sammenlignende bedrifter er og hvor du ligger i forhold til. Vi ser ofte nogle forskelle mellem realkreditforeninger.

Bidragssatsen er afhængig af forskellige nøgletal, bl.a. soliditet. Jo højere gældsprocent desto højere bidragssats. Afkastningsgrad, rentabilitet, likviditet og indtjening har også indflydelse på din bidragssats. Så er der andre forhold som afdragsfrihed, antal af lån og om du betaler terminerne til tiden, som har indflydelse på din bidragssats.

Det kan være svært at gennemskue, hvordan bidragssatsen er fastsat. Hvis du spørger din økonomikonsulent om en bidragsanalyse, kan du selv få indsigt i, hvor du ligger i forhold til sammenlignende bedrifter. Med bidragsmodellen i hånden, har du et redskab til at tage emmet op på et bankmøde, hvis du synes bidragssatsen er for høj.