Hvad betyder indførelsen af nyt pensionsfradrag fra 2018?

del

Det bliver for alle mere fordelagtigt at indbetale til ratepension og livrenter.

Det er også hensigten, for at flest mulige kan se en fordel i, fortsat at indbetale på ratepension og livrenter.

Fradraget omfatter alle fradragsberettigede pensionsindbetalinger, dvs. såvel private indbetalinger som arbejdsgiveradministrerede indbetalinger med bortseelsesret og ATP-bidrag, op til en øvre grænse på 70.000 kr. årligt.

Fradraget er udformet som et ligningsmæssigt fradrag – ligesom beskæftigelsesfradraget og det nye jobfradrag – og fratrækkes således i grundlaget for kommune og kirkeskatten.
Den årlige gevinst (skatteværdien) af det nye pensionsfradrag er ca. 25%, dog i 2018 ca. 26%.

Finansministeriet faktaark 

Indsæt dine tal i regnearket

Kilde:  Finansministeriets faktasider.

Hvad der er op ned for dig efter indførelsen af ovenstående pensionsfradrag, ændrer ikke på, at det stadig er lige aktuelt at få lavet en pensionsanalyse i god tid, før du går på pension,
for at optimere dine pensionsindbetalinger, herunder optimere indbetaling på aldersopsparing. En pensionsanalyse er et budget over hele din forventede økonomi i pensionstilværelsen.

Vi er klar til at hjælpe dig i Østdansk Landboforening. Kontakt: Allan Troelsen, tlf. 5679 1912, mail: at@ostdansk.dk.