Husk regler for overdragelse af tilsagn og projekt

del

Hvis du vil overdrage et tilsagn eller projekt til en ny ejer, kan du få et overblik over reglerne i Landbrugsstyrelsens skema.

Hvis man overvejer at sælge, bortforpagte eller foretage dispositioner, hvor jordbrugsaktiviteter flyttes til et andet CVR-nr., end det der har tilsagnet/ejer projektet, så skal man være opmærksom på regler for overdragelse af tilsagn eller projekt.

Landbrugsstyrelsen har lavet et skema, hvor du kan orientere dig nærmere.

Læs mere her.