Husk nye muligheder for at lade blomsterstriberne stå

del

Du kan på udvalgte arealer lade plantedækket stå indtil foråret, så føde og overvintringsmuligheder er sikret for vildtet.

Blomsterstriber, markbræmmer, insektvolde og andre vildt­tiltag er velegnede steder, hvor særligt insekterne kan over­vintre og dermed give grundlag for næste års insektbestand. Du kan lade tiltagene ligge på samme sted flere år og sam­tidig opfylde betingelserne for grundbetaling og grøn støtte.

Læs mere om reglerne her