Husk frist for kontrakttegning af sukkerroer til 2021

del

I 2021 tilbydes tre forskellige kontrakter: 1-årige med en fast eller variabel pris og 3 eller 5 -årige med en fast pris og overskudsdeling, når Nordic Sugar A/S’ EBIT overstiger 100 mill. kr.

Frist for tegning er fredag den 14. august. Har du spørgsmål så ring til planteavlsdelingen.