Hjælpepakke til erhvervslivet

del

Regeringen iværksætter nu en hjælpepakke til virksomhederne, der skal afbøde de negative økonomiske konsekvenser.

Regeringen har i de seneste dag fremlagt flere coronapakker til erhvervslivet. I følge Børsen fredag den 13. marts 2020 fremgår det, at regeringen senest har øget bankernes udlånsmuligheder, skabt to ny garantiordninger, indført sygedagpenge fra første dag og åbner for adgang til supplerende dagpenge.

Forud for regeringens seneste tiltag, er der også kommet løfter om  hjælp til udsatte brancher som turisme og kompensation til f.eks. koncertarrangører med aflyste koncerter. Der ud over har regeringen givet en hjælpende hånd til virksomhederne i form af forlænget frister for A-skat, AM-bidrag og moms.

Vi forsøger her at give et overblik på de konkrete tiltag, for flere oplysninger se mere på hjælpepakke til virksomheder, spørgsmål og svar

De konkrete initiativer

A-skat og AM-bridag

Der indføres fra og med april længere betalingsfrist for betaling af A-skat og AM-bidrag. De forlængede frister gælder i første omgang april, maj og juni raterne, som er forlænger 4 måneder.

Store virksomheder
Rate Oprindelig betalingsfrist Udskydes til
april 2020 30. april 2020 31. august 2020
maj 2020 29. maj 2020 30. september 2020
juni 2020 30. juni 2020 30. oktober 2020
Små og mellemstore virksomheder
Rate Oprindelig betalingsfrist Udskydes til
april 2020 11. maj 2020 10. september 2020
maj 2020 10. juni 2020 12. oktober 2020
juni 2020 10. juli 2020 10. november

Månedsmoms

Indbetaling af moms for virksomheder, der afregner moms på månedsbasis, får 1 måneds længere kredit vedrørende momsindbetaling for mats, april og maj måned.

Virksomheder på månedsafregning af moms
Momsperiode Angivelsesfrist Oprindelig betalingsfrist Udskydes til
marts 2020 27. april 2020 27. april 2020 25. maj 2020
april 2020 25. maj 2020 25. maj 2020 25. juni 2020
maj 2020 25. juni 2020 25. juni 2020 27. juli 2020

Vigtigt! Angivelsesfristerne for moms vedr. marts, april og maj 2020 er ikke udskudt. Det er alene betalingsfristerne, der udskydes.

Betalingsfristerne for virksomheder, der afregner moms kvartalsvis eller halvårligt, er indtil videre ikke udskudt. Der kan dog senere komme initiativer vedr. momsbetaling, der tilgodeser disse virksomheder.

Selskabskat

Selskaber der forventer faldende indtjening i 2020, kan vælge at nedsætte acontobetalingerne af selskabskat, som skal finde sted hhv. den 20. marts 2020 og den 20. november 2020.

Skatte styrelsen har udsendt en meddelelse om, at man kan ringe på tlf. 7222 1239 og få svar på spørgsmål vedr. den kommende hjælpepakke.