Hjælpepakke COVID-19

del

I sidste uge blev Regeringen og alle Folketingets partier enige om en omfattende hjælpepakke, der med flere forskellige initiativer skal hjælpe dansk økonomi igennem krisen som følge af COVID-19.

Der er allerede vedtaget en lønkompensation aftale, der giver støtte til de virksomheder, der som følge af COVID-19, ikke har arbejde til sine ansatte. For de fleste selvstændige erhvervsdrivende, herunder landmænd, vil aftalen om lønkompensation ikke give støtte til deres virksomhed.

I hjælpepakken er der 2 kompensationsordninger, hvoraf den ene er direkte til de selvstændige erhvervsdrivende mens den anden ordning også kan være relevant for nogen selvstændige.

Kompensationsordning for selvstændige

Målgruppe for ordningen:
Skal opleve et omsætningstab på minimum 30 pct. som konsekvens af COVID-19.
Der skal i en forudgående periode været en omsætning på mindst 15.000 kr. pr. måned.
Den selvstændige skal eje mindst 25 pct. af virksomheden og arbejde i virksomheden.
Den selvstændige og virksomheden skal være registreret i CVR- og CPR-registrene
Virksomheden må maksimalt have 10 fuldtidsansatte.
Virksomheden skal have været registreret senest den 1. februar 2020.
Kompensationsberegning:
Kompensationen vil udgøre 75 pct. af det forventede omsætningstab i perioden sammenlignet med den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår.
Kompensationen kan dog maksimalt udgøre 23.000 kr. pr. måned
Har den selvstændige en medarbejdende ægtefælle, hæves loftet 100 pct., svarende til 46.000 kr. Kompensationen er skattepligtig.

Dokumentationskrav:
Virksomhedsejeren skal begrunde, hvordan omsætningstabet er en konsekvens af COVID-19.
Virksomhedsejeren skal give en tro- og loverklæring på et forventet omsætningstab.
Virksomhedsejeren skal efterfølgende dokumentere et omsætningstab på over 30 pct. og har der ikke været et tab, skal den udbetalte kompensation tilbagebetales med tillæg af renter.
Erhvervsstyrelsen vil kunne pålægge enhver virksomhed at anvende revisorbistand.
Den midlertidige kompensationsordning for selvstændige vil gælde fra 9. marts til 9. juni 2020. Virksomhedsejeren kan være omfattet af ordningen i maksimalt tre måneder. Virksomhederne vil ikke kunne få dækket de samme omkostninger fra flere forskellige støtteordninger indført som følge af COVID-19.

Kompensation for virksomhedernes faste udgifter
Hvilken udgifter kan kompenseres:
Faste udgifter, herunder fx husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter i en periode (fx leasing)

Der lægges konkret op til, at en andel af de faste udgifter kompenseres efter følgende trappe:
• 80 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 pct.
• 50 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 pct.
• 25 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 40-60 pct.

Erhvervsdrivende, som ved bekendtgørelse er påbudt fuldt lukket, vil i denne periode blive kompenseret, svarende til 100 pct. af de faste udgifter.

Betingelser for kompensation:
Den forventede omsætningsnedgang skal overstige 40 pct.
De faste udgifter skal være over 25.000 kr. i perioden.

Ansøgning om kompensation:
Der skal sendes en revisorpåtegnet opgørelse over faste udgifter for de 3 foregående måneder til erhvervsstyrelsen.
Virksomhedsejeren skal ved en tro og love-erklæring bekræfte at omsætningen er faldet.

Fælles for både kompensationsordningen for selvstændige og for de faste udgifter er at der på nuværende tidspunkt ikke er en konkret mulighed for at ansøge. Det bliver der arbejdet på og vi orienterer på hjemmesiden når vi ved mere.

Ønsker du mere viden, kan du kontakte din økonomikonsulent eller læse mere om tiltagene på Virksomhedsguiden.dk.

Har du ikke en konsulent, er du velkommen til at kontakte økonomikonsulent Christine Søgård Bøhm.