Hjælp insekter og rådyr ved at lade blomsterstriberne stå

del

Du kan på udvalgte arealer lade plantedækket stå indtil foråret, så føde og overvintringsmuligheder er sikret for vildtet.

Blomsterstriber, markbræmmer, insektvolde og andre vildttiltag er velegnede steder, hvor særligt insekterne kan overvintre og dermed skabe grundlag for næste års insektbestand. Du kan placere tiltagene på samme sted flere år, hvis du samtidig opfylder betingelserne for grundbetaling og grøn støtte for arealet.

Mange bier og insekter overvintre i jorden,

lad derfor blomsterstriberne stå til foråret

Sådan kan du hjælpe dyrelivet

Det vilde dyreliv, lige fra insekter til rådyr, trives bedst i et varieret landskab, og hvor de kan finde føde hele året.

Som landmand kan du hjælpe dyrelivet ved at lade plantedækket stå vinteren over, fx i markkanter og på pletter i marken. Det kan fx være på områder, hvor du næste år vil etablere markbræmmer, vildttiltag eller blomsterstriber.

Du kan med fordel lave flere små områder med forskellige tiltag. Du kan etablere vildttiltag og mindre marker med brak eller bræmmer, hvor du har udsået en blomsterblanding. Ved at have flere mindre marker med forskelligt plantedække bliver det nemmere for mindre dyr og insekter at bevæge sig gennem det åbne land, og det kan samtidig hjælpe med at opfylde dyrenes forskellige behov for føde- og skjulesteder.

Læs hele artiklen her