Har du udenlandske medarbejdere?

del

Har du udenlandske medarbejdere, skal du passe på at deres opholdstilladelse ikke bliver afvist.

Hvis du har udenlandske medarbejdere, der har søgt om opholdstilladelse, indgivet efter 1. januar 2021, skal du være meget opmærksom med din lønudbetaling til disse ansatte.

Der gives afslag på opholdstilladelse, hvis det f.eks. anføres i kontrakten, at der trækkes husleje på lønsedlen efter skat. Det kan også handle om en madordning, hvor der trækkes et beløb efter skat. Det fremgår af lovforslag L92, at der er et krav om aflønning i form af likvide midler. Dvs. at hele lønnen skal udbetales, og efterfølgende kan du som arbejdsgiver opkræve husleje og kostpenge. Det vil derfor være nødvendigt at lave et tillæg til mange kontrakter i nuværende ansættelsesforhold.

Reglerne omfatter opholdstilladelser efter udlændingeloven, herunder bl.a. fodermestre, praktikanter og personer uden beløbsordningen, dog ikke asylansøgere. L&F har haft kontakt med SIRI, og oplyser at allerede godkendte opholdstilladelser ikke skal ændres. De nye regler gælder kun førstegangsansøgninger, altså nye ansøgninger, som er blevet indgivet efter d. 1. januar 2021. Dvs. forlængelsessager skal der ikke ændres i, da de bliver behandlet på de vilkår, som den første ansøgning blev indgivet på.

Det må på lønsedlen ikke fremgå, at f.eks. fri bolig, bil, scooter, mm. bliver trukket i grundlønnen, inden den udbetales. Det kan i så fald beskattes på lønsedlen, men det må ikke bliver trukket fra grundlønnen. Det skal i så fald ligge ud over lønnen.

Sanktionering
Hvis man ikke har udbetalt den fulde løn i likvide midler, så melder SIRI arbejdsgiveren til politiet. Der gælder de samme regler som under udlændingeloven paragraf 59 stk. 5, så der er tale om de store bødetillæg som ved forkert løn eller ulovligt arbejde. Hvis en udlænding er ansat i strid med de vilkår, der er fastsat i arbejdstilladelsen, vil bøden være 10.000 kr. pr. påbegyndt måned ved simpel og grov uagtsomhed. Bøden forhøjes, hvis der er skærpende omstændigheder.

Er du i tvivl, kontakter du os: 5679 1900