Har du styr på ukrudtsbekæmpelsen i vårbyg ?

del

Du skal bekæmpe ukrudt i vårsæd, når afgrøden har 1-2 løvblade, men træk sprøjtningen, hvis du har problemer med snerlepileurt, hanekro og andet sent fremspirende ukrudt.

Du skal være logget ind og have købt adgang til plantenyt for at se denne