Har du søgt om slagtepræmie og ændret i ejerforholdet på din bedrift i 2022?

del

Husk at sende en erklæring om producentskifte og en erklæring om slagtepræmie til Landbrugsstyrelsen, hvis der var ændringer i ejerforholdet på din bedrift i 2022.

Fristen for at sende en erklæring om producentskifte og en erklæring om slagtepræmie er 20. januar 2023.

Hvis du har overtaget en hel bedrift med kvægbesætning
Hvis du har overtaget en hel bedrift med kvægbesætning, men du ikke selv kan overholde betingelsen om to måneders holdeperiode, kan du stadig få udbetalt slagtepræmie for de støtteberettigede dyr, som slagtes efter overtagelsesdatoen.

Du skal blot sende de to erklæringer ind til tiden. Det samme gælder, hvis din bedrift er overgået til en ny selskabsform, f.eks. fra I/S til enkeltmandsvirksomhed.

Læs med på Landbrugsstyrelses hjemmeside. Klik her.