Har du overvejet den situation, at du ikke selv kan træffe beslutninger om dine personlige forhold?

del

I en sådan situation kan en fremtidsfuldmagt være løsningen.

Det kan være tilfældet, hvis du f.eks. er blevet dement eller har fået en hovedskade som gør, at du ikke længere tænker helt klart, ikke kan huske detaljer og nemt bliver forvirret.

En fremtidsfuldmagt indeholder bestemmelser om, at du overlader det til din ægtefælle, jeres børn eller andre nærtstående at træffe beslutning om f.eks. at bilen skal sælges, at der skal hæves penge i banken, at der underskrives med NemId, købes/sælges fast ejendom, indgås lejeaftaler, og meget andet.

Nøjagtig som med et testamente eller organdonation er det en lettelse for dine pårørende, at du har taget stilling. Hvis ikke du har lavet en fremtidsfuldmagt, risikerer du at staten indsætter en værge. De fleste vil nok foretrække selv at bestemme, hvem der skal træffe beslutninger på egne vegne. Men det er vigtigt at få lavet fuldmagten mens du kan handle fornuftsmæssigt, ellers kan det ikke lade sig gøre.

For et par år siden blev Fremtidsfuldmagtsregistret oprettet. Her skal fremtidsfuldmagten registreres for at være gyldig for omverdenen. Kontakt os gerne i ejendomme og jura på tlf. 56791900, hvis du ønsker en fremtidsfuldmagt.