Har du kommentarer til vejledningerne om grundbetaling og grøn støtte?

del

Landbrugsstyrelsen har netop sendt udkast til vejledningerne om grundbetaling og grøn støtte i 2022 i offentlig høring. Og vi har offentliggjort vejledningerne om betalingsrettigheder, støtte til unge landbrugere og slagtepræmie.

Du kan lige nu se udkast til vejledningerne om grundbetaling og grøn støtte i 2022 på høringsportalen. Du kan sende dine eventuelle kommentarer til landbrugsstotte-geodata@lbst.dk frem til 20. januar 2022.

Læs vejledningerne om grundbetaling og grøn støtte på høringsportalen

Læs om de vigtigste ændringer i vejledningerne om grundbetaling og grøn støtte

Du kan læse om de vigtigste ændringer i vejledningerne om grundbetaling og grøn støtte i vores nyhed om bekendtgørelserne for direkte arealstøtte. Ændringerne i vejledningerne er nemlig lavet ud fra ændringerne i bekendtgørelserne.

Læs om hele udkastet på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.