Har du et forbrug af husdyrgødning i 2016 til 2018?

del

Ændre dit forbrug sig fra 2016/17 til 2017/18 skal du tjekke din gødningskvote og efterafgrødebank.

Landbrugsstyrelsen har i januar ændret din gødningskvote og efterafgrødebank i “Gødningskvote og efterafgrødeskemaet 2020”, hvis dit forbrug af husdyrgødning og anden organisk gødning skiftede interval ( under 30 kg N/ha, mellem 30 og 80 kg N/ha, over 80 kg N/ha) mellem 2016/2017 og 2017/2018.

Forbruget af husdyrgødning og anden organisk gødning har betydning for dit krav til pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøder, samt for kvotefradrag og eftervirkning for pligtige og husdyrefterafgrøder samt efterafgrøder i målrettet kvælstofregulering.

Hvilken betydning kan det have for dig?

Din opdaterede kvote kan få betydning for din gødningsplanlægning, og hvor meget gødning du må bruge i foråret og forsommeren (resten af planperioden 2019/2020).

Det kan også få betydning, hvis du planlægger at købe, forpagte eller sælge arealer. Eller hvis du ophører, sælger arealer og samtidig overdrager dit overskud af efterafgrøder til køberen af arealerne.