Gylle kan være livsfarligt

del

”Vi nåede ikke…”, ”Der var ikke lige tid til…”
Hvis disse sætninger afsluttes med: ”…at benytte en gasdetektor”, kan det være med livet som indsats for mennesker og dyr.

Af Helle Birk Domino, arbejdsmiljøschef, SEGES

De fleste ved, at gylle udvikler svovlbrinte, der frigøres, når gyllen omrøres eller håndteres på anden måde. Det lumske er, at svovlbrinte lugter dårligt i små mængder – nærmest som et råddent æg. Men når der frigøres svovlbrinte i så store mængder, at det er sundhedsskadeligt, lammes lugtesansen, så man ikke længere kan lugte gassen. Man får altså ingen advarsler, hverken lugtmæssigt eller visuelt.

Alt dette er der også mange, der ved. Det er bare så utrolig vigtigt at huske det – også den dag, hvor alting ramler eller den uge, hvor hele det faste mandskab er lagt ned af influenza eller corona-virus.

Der er typisk ikke svovlbrinte i stalde, når gyllen ligger stille i kanaler eller kummer. Men ved tømning og omrøring sættes gyllen i bevægelse, så svovlbrinten frigøres og trænger op i stalden. Specielt kan driftsforstyrrelser skabe farlige situationer, fx ved arbejde med tilstoppede gyllekanaler.

Brug gasdetektor
Da svovlbrinte i sundhedsskadelige koncentrationer er lugtfri, kan gassen kun konstateres ved brug af gasdetektor. Gasdetektoren skal give en tydelig alarm ved sundhedsskadelige koncentrationer af gyllegas. Der findes adskillige typer af gasdetektorer. De er typisk på størrelse med en mobiltelefon, kan klipses på tøjet, bæres i hånden eller om halsen i en snor. De kan købes, hvor man normalt køber værnemidler og også ved Byggeri og Teknik I/S. Prisen ligger på ca. 1.600, – kroner (eks moms).

Dødelige koncentrationer
I alle gylle- og ajlebeholdere, fortanke, pumpebrønde, gyllekanaler, gulvudsugningskanaler og gyllevogne skal man regne med, at der ved omrøring kan være så høje koncentrationer af svovlbrinte, at det kan være sundhedsskadeligt. 500-600 ppm er dødelig efter 30 min. 700 ppm og derover lammer åndedrættet efter en til to indåndinger. Man mister bevidstheden, hvorefter døden indtræder. Ved omrøring af gylle er der i vindsiden målt dødelige koncentrationer på 700 ppm af svovlbrinte. Ved gyllepumpens udløb er der målt helt
op til 3.000 ppm!

Sådan undgår I ulykkerne – gode råd

• Aftal og informer alle medarbejdere om, hvor og hvornår, der arbejdes med gylle. God instruktion kan være afgørende
• Vær to personer til arbejdet med gylle
• Hav jævnligt kontakt med hinanden under arbejdet
• Hav en opladet mobiltelefon med
• Benyt en gasdetektor for advarsel
• Sørg for, at de rette hjælpemidler er inden for rækkevidde – fx åndedrætsværn.
• Lær hjælpemidlerne at kende, så I er dus med dem, når de skal bruges.
• Sørg for at alle ved, hvad de skal gøre, hvis det alligevel går galt
• Sørg for, at der er skiltning ved gylleanlægget og gyllevognen

Fakta
Ulykker med svovlbrinteforgiftning siden 2018:
I 2018 var der en dødsulykke som følge af svovlbrinteforgiftning
• I foråret 2019 skete en ulykke, hvor 4 personer mistede bevidstheden og flere blev forgiftet
• I sommeren 2019 blev to personer forgiftet

Læs mere

Gyllegas: Tre indåndinger og du kan være væk

https://landbrugsavisen.dk/mark/gyllegas-tre-ind%C3%A5ndinger-og-du-kan-v%C3%A6re-v%C3%A6k

BAU Jord til bord

http://baujordtilbord.dk/soeg?q=gylle

Kilde: Branchevejledning: Sikkerhed ved arbejde med gylle