Grøn Hverdag på Radio Østsjælland

del

Lyt med i aften kl. 18.00

Vidste du at vi i Østdansk Landboforening har et meget aktivt radioudvalg? Der laver udsendelser på Radio Østsjælland? Udvalget er bestående af både medlemmer og bestyrelsesmedlemmer i Østdansk Landboforening, der laver udsendelser hver uge med et blandet og spændende repertoire. Med udsendelser fra virksomhedsbesøg, dyrskuer eller drøftelser af aktuelle emner live i radioen.

Allerede i aften, Fredag den 26/4 kl. 18.00 på Radio Østsjælland på 104,7 FM kan du stille ind på Grøn Hverdag og høre et liveinterview med Anne Arhnung adm. direktør i Landbrug & Fødevarer. Det danske fødevarererhverv vil i 2050 være klimaneutrale og Anne Arhnung deltager ofte i klimadebatten om bl.a. landbrugets indsats på området. Kaj Munck vil interviewe Anne Arhnung og med stor sandsynlighed vil noget af interviewet i aften omhandle klimaspørgsmålet.

Lyt med kl. 18.00 på 104,7 FM