Gødskningsbekendtgørelsen sendes i offentlig høring

del

Landbrugsstyrelsen har sendt gødskningsbekendtgørelsen for planperioden 2020/2021 i høring frem til den 24. juni 2020. Du kan desuden se og kommentere på en strategisk miljøvurdering af skærpede udnyttelseskrav for husdyrgødning og en særskilt kvælstofnorm for humusjorde samt en oversigt over de erhvervsøkonomiske konsekvenser.

Læs mere her.