Gødskning af vinterraps forår 2022

del

Med det tidligere forår, så er første tildeling formentlig allerede udført og gerne ud fra, at ved kraftige rapsplanter er N-tildelingen reduceret.

Du skal være logget ind og have købt adgang til plantenyt for at se denne