Gødskning af vinterraps forår 2021

del

I efteråret blev rapsen sået relativt tidligt og i et godt såbed mange steder, og det efterfølgende milde efterår har betydet en kraftig vækst og en ekstrem god kvælstofoptagelse.

Du skal være logget ind og have købt adgang til plantenyt for at se denne