Gødskning af frøgræs forår 2022

del

Korrekt gødskning af frømarken er afgørende for økonomien i frødyrkning. Mangel på næringsstoffer medfører for lavt udbytte og for meget gødning er en unødig omkostning.

Du skal være logget ind og have købt adgang til plantenyt for at se denne