Gødskning af vinterraps i foråret

del

Kvælstofbehovet til vinterraps er generelt højere end det økonomisk optimale kvælstofkvote.

Du skal være logget ind og have købt adgang til plantenyt for at se denne