Gødskning af vinterraps i foråret

del

Vinterrapsmarkerne er generelt kraftigt udviklede, og du kan med fordel tilføre en lidt lavere mængde kvælstof ved første tildeling end normalt

Du skal være logget ind og have købt adgang til plantenyt for at se denne