Godtgørelse ved uberettiget ophævelse af elevers uddannelsesaftaler er steget

del

En uberettiget ophævelse af en elevs uddannelsesaftale koster arbejdsgiveren 40.000 kr. for almindelige elever, og 53.000 kr. for voksenelever.

I de tilfælde hvor en arbejdsgiver uberettiget har ophævet en elevs uddannelsesaftale, har Tvistighedsnævnet hævet godtgørelsesniveauet fra henholdsvis 30.000 kr. til 40.000 kr. for almindelige elever og fra 50.000 kr. til 53.000 kr. for voksenelever.

Det er fortsat gældende, at de første 3 måneder af praktiktiden betragtes som gensidig prøvetid. Hvor aftalen kan opsiges uden angivelse af grund og varsel, samt uden at skulle betale eleven godtgørelse. Vær opmærksom på at ligebehandlings- og forskelsbehandlingsloven mv. også gælder i prøvetiden.

En uddannelsesaftale kan fortsat ophæves ved en gensidig aftale mellem arbejdsgiver og elev. Derudover kan en arbejdsgiver tillige fortsat ophæve en elevs uddannelsesaftale, såfremt der er tale om urigtige eller bristede forudsætninger og i tilfælde af væsentlig misligholdelse af uddannelsesaftalen fra elevens side.

Er du usikker omkring en opsigelse, er det en god idé at ringe til din økonomikonsulent eller vores juridiske afdeling for at få vejledning.

Kilde: gls-a.dk, nyhed af 9. januar 2019: Nyt godtgørelsesniveau ved uberettiget ophævelse af elevers uddannelsesaftaler