Giv os besked, hvis du har ændret i ejerforholdet på din bedrift i 2021

del

Hvis der var ændringer i ejerforholdet på din bedrift i 2021, skal du huske at sende en erklæring om producentskifte og en erklæring om slagtepræmie til os senest 20. januar 2022.

Fristen for at sende en erklæring om producentskifte og en erklæring om slagtepræmie er 20. januar 2022. I erklæringen om slagtepræmie erklærer du, at du overdrager bedriften og er tilmeldt slagtepræmieordningen. Du kan længere nede i nyheden finde en guide til, hvordan du sender dine erklæringer ind.

Hvis du har overtaget en hel bedrift med kvægbesætning

Hvis du har overtaget en hel bedrift med kvægbesætning, men du ikke selv kan overholde betingelsen om to måneders holdeperiode, kan du fortsat få udbetalt slagtepræmie for de støtteberettigede dyr, som slagtes efter overtagelsesdatoen. Det kræver blot, at du har sendt de to erklæringer ind rettidigt. Det samme gælder, hvis din bedrift er overgået til en ny selskabsform, f.eks. fra I/S til enkeltmandsvirksomhed.

Læs hele artiklen om erklæringer på Landbrugsstyrelsens hjemmeside her.