Kursus i bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise

del

Kurset er obligatorisk, hvis du skal anvende fosforbrinteudviklede pellets.

Aarhus Universitet udbyder i februar og marts 2020 kurser i bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise.

Kursus er obligatorisk, hvis fosforbrinte skal anvendes til bekæmpelse. Institut for Agroøkologi afholder i februar og marts måned 2020 det obligatoriske kursus for personer, der skal erhverve og anvende midler i fareklasse ”meget giftig” til bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise. Det vil sige fosfor-brinte udviklende pellets, der nedlægges i dyrenes gangsystemer. Kurset er udelukkende for personer og deres eventuelle ansatte, der erhvervsmæssigt udfører bekæmpelse på egen bedrift eller erhvervsmæssigt udfører bekæmpelse for andre, foruden ansatte hos forhandlere.

Tid og sted for afholdelse af kurser:

  • Mandag d. 24/2 2020 Køge
  • Tirsdag d. 25/2 2020 Haderslev
  • Onsdag d. 26/2 2020 Horsens
  • Torsdag d. 27/2 202 Ålborg
  •  Fredag d. 28/2 2020 Viborg
  • Mandag d. 2/3 2020 Flakkebjerg

Kursets indhold

Kurset omfatter en gennemgang af de fosfor-brinte udviklende midlers virkemåde og toksikologi samt alle relevante bestemmelser vedrørende køb, opbevaring, brug m.v. i forbindelse med bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise. Den eksisterende lovgivning om kommunal bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise gennemgås ligeledes. Endvidere omfatter kurset de sider af muldvarpens og mosegrisens biologi, der har særlig betydning for tilrettelæggelse og gennemførelse af en fornuftig og effektiv bekæmpelse.

Der vil under kurset blive lejlighed til at stille spørgsmål og diskutere problemer vedrørende kursets emner.

Det skal bemærkes, at dette kursus kun giver adgang til brug af fosfor-brinte udviklende pellets til bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise.

Kurset afsluttes med en skriftlig prøve. Denne prøve skal bestås før, man på Miljøstyrelsens hjemmeside kan lade sig registrere og dermed få udstedt autorisationen til køb og brug af fosfor-brinte udviklende midler til bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise.

Du kan læse mere om kursets indhold, tilmelding, tid og sted her.