Kursus i bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise

del

Kurset er obligatorisk, hvis du skal anvende fosforbrinteudviklede pellets.

Institut for Agroøkologi afholder i februar og marts kursus for dig der erhvervsmæssigt skal anvende midler i fareklasse “meget giftig” til bekæmpelse af muldvarper og mosegrise.

Tid og sted for afholdelse af kurser:

26. februar Køge
27. februar Horsens
28. februar Odense
1. marts    Flakkebjerg v. Slagelse
2. marts  Flakkebjerg v. Slagelse
5. marts  Aarøsund, Haderslev
6. marts  Grindsted
7. marts  Aalborg
8. marts  Viborg
9. marts  Viborg

Du kan læse mere om kursets indhold, tilmelding, tid og sted her, eller på www.dpil.dk.