Genstart hele Danmark

del

Vejen til vækst og flere arbejdspladser i Danmark, et samarbejde mellem Landbrug & Fødevarer og Landdistrikternes Fællesråd.

foto: colourbox - valmuer i kornmark

Kriser rammer historisk set landdistrikterne hårdere end byerne. En række nye forslag i et samarbejde mellem Landbrug & Fødevarer og Landdistrikternes Fællesråd skal være med til at forhindre at det sker. Helt konkret er der udarbejdet 29 initiativer, som bidrag til arbejdet med genopretning af Danmark efter Coronakrisen.

Tusindvis af danskere har de seneste måneder mistet deres job, eller er hjemsendt på lønkompensation. Aldrig før er det, danske arbejdsmarked blevet ramt så hårdt, så hurtigt. Særligt hoteller og restauranter er udfordrede. På længere sigt viser erfaringerne fra finanskrisen, at ledigheden vil ramme skævt og især gå ud over landdistrikterne, hvor tabte arbejdspladser har flere negative følgevirkninger, hvis der ikke investeres.

Derfor har Landdistrikternes Fællesråd og Landbrug & Fødevarer lanceret udspillet ’Genstart Danmark’ med 29 konkrete forslag til, hvordan der kan skabes mere vækst og flere arbejdspladser på landet.

”Vi ser ind i en krise, som vi frygter, kan blive lang og hård for landdistrikterne med erfaringerne fra finanskrisen i frisk erindring. Disse erfaringer må vi ikke glemme i de kommende års genopretningspolitik, hvor der er behov for handling for at gøre det muligt for flere mennesker at få en hverdag på landet til at fungere med infrastruktur og arbejdspladser. Derfor har vi fremsat en række forslag, der skal hjælpe Produktionsdanmark fra endnu en langvarig krise,” siger Anne Arhnung, adm. direktør i Landbrug & Fødevarer på LF’s hjemmeside.

I det fælles udspil er der forslag inden for bl.a. grøn omstilling, uddannelse og beskæftigelse, infrastruktur, konkurrenceevne samt oplevelsesøkomien læs hele udspillet her