Genopslag: Investeringsstøtteordning skal understøtte udviklingen af nye innovative, grønne nøgleteknologier

del

Investeringer i fremtidens grønne nøgleteknologier og erhverv kan få stor betydning for den grønne omstilling og skabe mange nye arbejdspladser i hele Danmark. Derfor genudbyder Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu mindst 19 mio. kr. til udvikling af nye innovative, grønne nøgleteknologier.

Puljen anvendes til at støtte forsknings- og innovationsaktiviteter samt forprojekter i relation til nye, grønne nøgleteknologier og er særligt målrettet Power-to-X-teknologier (PtX), herunder elektrolyse og løsninger på brintområdet. Indsatsen kan også omfatte forsknings- og innovationsaktiviteter samt forprojekter inden for udviklingen af CO2-fangst, -lagring og -anvendelse, bæredygtige og effektive vandteknologiske løsninger og løsninger inden for biosolutions.

Læs genopslaget på Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses hjemmeside