Generationsskifte – mange nye muligheder

del

En ny interviewmodel, der er med til at sikre et vellykket generationsskifte.

Når generationsskiftet sker inden for familien, stilles der ekstra store krav til processen, da bedrift og familie er tæt forbundet.

Gennem de seneste år har Østdansk Landboforening & SAGRO gennemført et stort antal generationsskiftesager, hvor generationsskiftet er sket inden for familien. Det har givet os meget ny viden om de væsentligste udfordringer og også om mulige løsninger i forbindelse med vellykkede generationsskifte.

De svære snakke

I praksis har den vigtigste læring været, at det langt fra er nok at fokusere på de økonomiske parametre, når generationsskiftet sker inden for familien. Her stilles der ekstra store krav til processen, da bedrift og familie er tæt forbundet, og der er langt flere emner, som der skal tages hensyn til.

På den baggrund har vi udviklet en interviewmodel, hvor alle involverede parter interviewes individuelt, hvilket gør det nemmere at komme omkring holdninger og tanker i forbindelse med et generationsskifte. Alle holdninger bliver efter godkendelse af de interviewede bragt ind i en fælles snak, så alle kan kommentere og spørge ind til de emner, som der er brug for, bliver uddybet. Det er vigtigt, at man kan sætte sig ind i hinandens holdninger og følelser til emner, der kan være svære at tale om.

Det har vist sig, at det ofte er de samme emner, det er særligt svære at tale om i familien. De mest almindelige er:

 • Hvilke ønsker til fremtiden har forældrene, når de skal fraflytte gården?
 • Hvor skal forældrene bo, efter generationsskiftet har fundet sted?
 • Skal forældrene involveres i den daglige drift af bedriften efter fraflytning, og kan de lade være med at blande sig unødigt i den daglige drift?
 • Hvilken driftsform skal bedriften have efter et generationsskifte, og hvad skal der produceres.
 • Realisme fra begge parter, mht. hvad ejendommen kan forrente (give i overskud)
 • Hvordan skal overtagelsen foregå? Glidende eller 100 pct. med det samme, og hvordan sikrer vi, at den yngre generation er klar til at overtage.
 • Hvilke tanker gør en eventuel kæreste til ham eller hende, der skal overtage bedriften, sig om at skulle bo på gården, og hvor meget vil de involveres i den daglige drift?

Efter det sidste møde får familierne en anbefalingsrapport, der er en god hjælp i det videre generationsskifte forløb.

Det fik vi ud af forløbet

Kroghsminde v. Andreas Krogh lagde vægt på at få indspark fra resten af familien, og input fra konsulenterne til hans personlige generationsskifte- og karriereplan. Desuden var det godt at være ude i god tid.

Stengården v. Elisabeth og Jens Otto Rasmussen har udtalt, at deltagelsen i forløbet fik os til at se på vores bedrift på en helt anden måde, end vi tidligere har gjort. Samlet er vores tilgang til generationsskiftet blevet mere konkret, og vi har fået en køreplan at arbejde videre med.

De bedste råd

 • Kom i gang i god tid og mindst 3-5 år før generationsskiftet skal finde sted
 • Du skal kende den nære families (søskende/børn) tanker omkring generationsskiftet
 • Kend den forventede tidshorisont, og lav dit forarbejde grundigt
 • Få styr på, hvad der kræves i forhold til økonomi, miljø, lovgivning og faglig erfaring

Henvendelse vedr. generationsskifte kan ske til regnskabskonsulenterne Eva Christensen tlf. 56791934 og Maria Skov Wegner tlf. 56791932 samt advokat Liza Rosenberg tlf. 56791906.

Artikel udarbejder af Hans Bach-Lauritsen, Østdansk Landboforening