Generationsskifte og familieretlige overvejelser

del

Går du med overvejelser om generationsskifte, læs mere om, hvilken opmærksomhed du bør have både som køber og sælger, i artiklen udarbejdet af Ejendom & Jura, Liza Rosenberg

Sælgers beslutning

Det første du som ejer af dit landbrug skal overveje, er hvad du selv har behov for og hvem der skal sælges til. Skal der ske et frit salg eller et generationsskifte ? Prisen vil formentlig være forskellig afhængig af det valg.

Ved generationsskifte til et familiemedlem, eller flere, er der mange muligheder for at overdrage så det er bedst muligt for den der overtager, rent økonomisk – men der skal også tages et hensyn til sælgeren – sælgeren skal leve videre efter salget. Hvad er det økonomiske behov – behovet for likviditet ? Hvad er skatten ved salget, og skal den sælges med så køber overtager den ?

Det skal naturligvis også vurderes og overvejes grundigt af køber – men det medfører i givet fald et lavere likviditetsbehov her og nu i handlen. Man kan handle frit indenfor + / – 15 % af den offentlige vurdering. Man kan også handle til markedspris ved at få den fastsat af en ejendomsmægler.

Der kommer nye vurderinger 1.1 2021 (forventet i hvert fald) og der vil man ikke mere have en samlet vurdering på landbrug og skal der betale for at få en fuld vurdering til sådan brug – der vil man så også formentlig kunne handle til +/- 20 %.

Et generationsskifte kan ske delvist i bidder over en årrække, eller til flere købere, eller på en gang til en og samme person. Hvis man generationsskifter til et af flere børn, opstår også ofte behov for at regulere på arven ved et testamente, enten fordi den ene er forfordelt i hvert fald i teorien, eller fordi den forfordelte ved sælgers død ville skulle indfri en meget stor sum penge til sine søskende og derfor kræver yderligere forfordeling for at bevare landbruget.

Så hvad er sælger og købers mål og ønsker?

Sælger skal altså overveje hvem der er køber, hvad prisen mindst eller højst skal være, hvor store gaver og eller gældsbreve handlen og økonomien kan bære, og om der skal laves testamente samtidig. Dertil kommer særejebestemmelser.

Men også køber skal tænke på juraen og økonomien. Køber skal overveje og regne på hvad man har råd at betale, hvad man kan låne, og hvordan, og om man skal overtage skattebyrden på ejendommen. Der vil også være behov for at få tjek på det familieretlige i forhold til ægtefælle eller samlever, børn og eventuelt forældre.

Skal der oprettes særeje? Skal der laves testamente? Hvem skal sikres, forældre eller ægtefælle? Hvordan sikres ægtefælle og børn ? Hvordan sikres landbruget ?

Dertil kommer socialjuraen og forsikringerne i forhold til det daglige liv efterfølgende.

Hvis man i forbindelse med generationsskiftet skal bortforpagte eller udleje, er det også vigtigt at få juridisk bistand til disse kontrakter. Det kan også være sælger skal blive boende på lejekontrakt.

Køber man sammen med andre, skal der laves samarbejds- eller I/S kontrakter.

Har du brug for bistand, så kontakt Ejendom og Jura