Generalforsamling udsættes

del

Generalforsamlingen den 17. marts bliver udsat på ubestemt tid

Bestyrelsen har valgt at udsætte den berammede generalforsamling den 17. marts 2020 på ubestemt tid.

Det sker på baggrund af, at den danske regering har iværksat markante foranstaltninger for at hæmme spredning af Corona-virus. Det betyder at vi er i en ganske særlig situation.

Østdansk Landboforening har et ansvar for at sikre vores medlemmers behov i den kommende tid. Rådgivning og service forsætter således som normalt, i det omfang det kan lade sig gøre. For at sikre dette har vi iværksat en række tiltag:

  • Vi henstiller til at kontakte vores medarbejdere på telefon eller mail i den kommende tid. Medarbejderne vil forsat være til rådighed, men det vil i videst muligt omfang foregå online. Kun absolut nødvendige kundemøder vil blive afholdt.
  • For at mindske smitterisikoen hos vores medarbejdere henstiller vi til, at uanmeldte besøg undgås i huset på Center Allé 6, 4683 Rønnede i den kommende tid. Det er muligt at aflevere materiale til bogføring eller lign. i postkassen.
  • Receptionen i Østdansk Landboforening Center Allé 6, 4683 Rønnede er bemandet og vil besvare opkald i den kommende tid, men vi henstiller til at uanmeldte besøg undgås.

Vi er i en situation, hvor det er svært at forudsige, hvordan situationen udvikler sig i den kommende tid. Vi følger situationen nøje og hvis der sker ændringer, vil det fremgå af nyhedsbrev og her på hjemmesiden.

Vi håber på jeres forståelse og ser frem til, at kunne betjene jer under normale betingelser.

Jørgen Petersen
formand