Generalforsamling 2021

del

Vi afholder generalforsamling den 1/6 2021.

Tirsdag den 1. juni 2020 kl. 19.00 – 21.00 afholdes en kort digital generalforsamling.

Dagsorden

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Formandens beretning
 4. Forlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 2020
 5. Beretning og regnskab for Indkøbs- og Finansieringsforeningen
 6. Indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelse
  Bestyrelsesmedlemmer på valg
  Peter Dalsgaard Rasmussen, modtager genvalg
  Robert Bigum Hansen, modtager genvalg
  Henrik Jensen, modtager genvalg
  Martin Lyder Andersen, modtager genvalg
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Generalforsamling 2021 afvikles digitalt på grund af Covid-19 og som følge heraf, skal indkomne forslag samt forslag til kandidater til valg til bestyrelse være formanden i hænde senest den 24. maj 2021 eller sendes på mail til oestlbf@ostdansk.dk eller pr. brev til Østdansk Landboforening Center Allé 6, 4683 Rønnede mrk. kuvert “generalforsamling” senest den 24. maj 2021.

Dagsorden er i følge vedtægter og fremsendes ligeledes sammen med årsregnskab til alle medlemmer.

Tilmelding er nødvendig, tilmeld via linket her eller på tlf. 56791900 senest den 24. maj 2021. Link til generalforsamling vil blive sendt til de tilmeldte.

Ole Elbæk
formand