Generalforsamling 2021 udsættes

del

Generalforsamlingen 2021 bliver udsat på ubestemt tid

Bestyrelsen har valgt at udsætte generalforsamlingen 2021 på ubestemt tid.

Det sker på baggrund af, at den danske regering har iværksat markante foranstaltninger for at hæmme spredning af Corona-virus. Det betyder at vi er i en ganske særlig situation.

Østdansk Landboforening vil hele tiden sørger for at imødekomme vores medlemmers behov. Vi har i det sidste år formået at forsætte vores rådgivning og service, i det omfang det kan lade sig gøre. For at sikre dette gælder følgende tiltag:

  • Vi henstiller til at kontakte vores medarbejdere på telefon eller mail. Medarbejderne vil forsat være til rådighed, men det vil i videst muligt omfang foregå online. Kun absolut nødvendige kundemøder vil blive afholdt.
  • For at mindske smitterisikoen hos vores medarbejdere henstiller vi til, at uanmeldte besøg undgås i huset på Center Allé 6, 4683 Rønnede. Det er muligt at aflevere materiale til bogføring, markplanlægning og lign. i postkassen.
  • Receptionen i Østdansk Landboforening Center Allé 6, 4683 Rønnede er bemandet og vil besvare henvendelser på telefon og mail.

Vi er i en situation, hvor det er svært at forudsige, hvordan Corona situationen udvikler sig i den kommende tid. Vi følger situationen nøje og hvis der sker ændringer, vil det fremgå af nyhedsbrev og her på hjemmesiden.

Tak for jeres forståelse og vi glæder os til, at kunne betjene jer under normale betingelser, når Corona situationen tillader det.

Ole Elbæk
formand