Genberegning af værdien af betalingsrettigheder

del

Landbrugsstyrelsen oplyser at EU-kommissionen har bedt dem genberegne værdien af betalingsrettigheder.

Landbrugsstyrelsen retter en fejl i værdierne for betalingsrettigheder. Når betalingsrettighederne er genberegnet vil der ske ændringer i de værdien. For størstedelen af landbrugerne betyder det, at deres betalingsrettigheder stiger i værdi – for de resterende vil der være et fald. Det gældende bagudrettet udbetaling for årene 2015-2018 og for udbetalingen 2019.

Konsekvens

I forbindelse med tidligere udbetaling (2015-18) vil de ansøgere, der har fået for lidt i arealstøtte få en efterbetaling, dem der har modtaget for meget vil ikke få et tilbagebetalingskrav. For 2019 vil værdien blive genberegnet, og ca. 80% af ansøgerne står til en mindre forøgelse i den forventede arealstøtte og ca. 20% af ansøgerne til en reduktion i den forventede arealstøtte

Overdragelse af betalingsrettigheder

Fra mandag 21. oktober 2019 vil det være muligt at se de nye værdier i Tast selv-service, ligesom det bliver muligt at overdrage betalingsrettigheder fra denne dato.