Gasledning Grøn Gas til Lolland og Falster er vedtaget

del

For området er der offentligt møde på Udby Kro, Københavnsvej 588, 4750 Lundby den 20. juni klokken 09.00.

Efterfølgende er der besigtigelsesforretninger på de forskellige strækninger for de berørte lodsejere.

Selve ekspropriationerne sker senere.

 

Med venlig hilsen – Ejendom & Jura