Frist udskydes

del

Landmænd får en ekstra måned til at udfylde gødningsregnskaberne og indsende data fra sprøjtejournaler

Som følge af COVID-19 har Landbrugsstyrelsen besluttet at udskyde fristen for, hvornår landmænd skal have udfyldt gødningsregnskaberne. Miljøstyrelsen udskyder ligeledes fristen for at indsende sprøjtejournaldata lyder det i en nyhed fra Miljø- & Fødevareministeriet.

Landbrugskonsulenterne udfordres i øjeblikket af hjemmearbejdet som følge af COVID-19. Konkret har flere svært ved at nå at indberette, hvor meget gødning landmændene har brugt i planperioden 2018/2019, og hvor meget de har sprøjtet. Derfor har Landbrugsstyrelsen besluttet at udskyde fristen, så konsulenter og landmænd får en måned ekstra til at udfylde gødningsregnskaberne. Miljøstyrelsen udskyder fristen for indberetning af sprøjtejournaldata for landmænd, gartnere og andre jordbrugere.

Vi er i tæt dialog med erhvervet på grund af den nuværende situation – og det fortsætter vi med at være.

Vi har blandt andet drøftet fristen for indberetning af gødningsregnskaberne, som lige nu volder konsulenterne problemer, fordi de ikke kan sidde sammen med landmanden, som de plejer. Her kan vi heldigvis hjælpe ved at give landmænd og konsulenter ekstra tid. Derfor har vi rykket fristen til slutningen af april, siger vicedirektør i Landbrugsstyrelsen Louise Piester.

Oprindeligt var fristen den 31. marts 2020. Nu er fristen den 30. april 2020.

Landbrugsstyrelsen vurderer på nuværende tidspunkt ikke, at fristudsættelsen vil komme til at påvirke sagsbehandlingen.

Alle virksomheder, der er tilmeldt Register for Gødningsregnskab, skal indberette gødningsregnskabet for de planperioder, virksomheden har været tilmeldt Register for Gødningsregnskab.

Yderligere oplysninger:

Kontakt Landbrugsstyrelsens pressevagt på tlf. 41 89 25 07 eller presse@lbst.dk