Frist udsættelse på rentefrie momslån er vedtaget

del

Virksomheder, som har rentefrie momslån med betalingsfrist 1. november eller 1. februar, skal først tilbagebetale den 1. april 2022.

Til foråret bliver det desuden muligt at opnå en betalingsordning med Skatteforvaltning på indtil 24 måneder.

Det drejer sig om følgende rentefrie lån, hvor fristen er flyttet:

Lånebeløb – moms Tidligere frist Ny frist
Små virksomheder

(halvårsmoms)

Indberettet rettidigt 2. halvår 2019. 1. november 2021 1. april 2022
Små virksomheder

(halvårsmoms)

Indberettet rettidigt for 1 og 2. halvår 2020. 1. februar 2022 1. april 2022
Mellemstore virksomheder

(kvartalsmoms)

Indberettet rettidigt for 4. kvartal 2019. 1. november 2021 1. april 2022
Mellemstore virksomheder

(kvartalsmoms)

Indberettet rettidigt for 3 og 4. kvartal 2020. 1. februar 2022 1. april 2022


Lånet bliver opsagt, hvis virksomheden ikke indberetter til tiden

Har en virksomhed et rentefrit lån, er det vigtigt, at virksomheden indberetter til tiden. Dette gælder for moms, men det gælder også for A-skat og lønsumsafgift. Hvis en virksomhed glemmer en indberetningsfrist, og den manglende indberetning når at blive erstattet af en foreløbig fastsættelse, skal lånet tilsvarende tilbagebetales inden for 14 dage. Skattestyrelsen kan opleves mere strikse end almindeligvis, hvis man har et rentefrit lån. Virksomhederne skal derfor huske indberetningsfristerne.