Frist for tilmelding til “Register for Gødningsregnskab”

del

Du skal være i “Register for Gødningsregnskab” for at købe afgiftsfri gødning eller modtage husdyrgødning. Hvis du ikke tidligere har indsendt Gødningsregnskab skal du senest den 31. juli tilmeldes.

Colourbox

Hvis din virksomhed skal kunne købe afgiftsfri handelsgødning og modtage husdyrgødning i planperioden 2017/2018, skal du huske at tilmelde virksomheden til Register for Gødningsregnskab senest den 31. juli 2018. Ellers må du ikke købe/modtage gødning i planperioden 2017/2018, som løber frem til 31. juli 2018.

Hvis din virksomhed allerede er tilmeldt Register for Gødningsregnskab, skal du ikke tilmelde virksomheden igen. Du kan se på Landbrugs- og Fiskerstyrelsens hjemmeside, om din virksomhed allerede er tilmeldt.

Skal jeg tilmelde min virksomhed?

Du har pligt til at tilmelde din virksomhed til “Register for Gødningsregnskab” i perioden 1. august 2017 til 31. juli 2018, hvis virksomhedens årlige momspligtige omsætning fra salg inden for planteavl, husdyravl eller skovbrug er over 50.000 kr. – og virksomheden samtidig

  • har en samlet husdyrbesætning, der producerer gødning med et samlet kvælstofindhold, der udgør mere end 1 t kvælstof, eller
  • har tilsammen et antal husdyr der producer gødning der overtiger 100 kg kvælstof pr. ha, eller
  • modtager mere end 25 tons husdyrgødning eller anden organisk gødning inden for planperioden 2017/2018.