Forsøgsopgørelse 2020

del

Her kan du læse de færdige forsøgsberetninger fra dette års forsøg om bl.a. svampebekæmpelse i vinterraps og gødskning af vinterhvede

Du skal være logget ind og have købt adgang til plantenyt for at se denne