Forsøgsopgørelse 2019

del

Her har du mulighed for at læse om årets resultater i bl.a. vinterraps, ukrudtsbekæmpelse, svampestrategi, vinterhvedesorter og vinterbygsorter.

Resultater fra dette års forsøgsopgørelse ligger nu klar og kan læses her.

På siden vil der løbende kunne ses resultater i takt med at de bliver klar.

Du kan læse om sortsforskel på Belkar skade i vinterraps, øget effekt på ukrudtsbekæmpelse med flydende gødning, svampestrategi i vinterraps, hvilke sorter har klaret sig godt?