Forsøgsopgørelse 2019

del

Her har du mulighed for at læse om årets resultater i bl.a. vinterraps, ukrudtsbekæmpelse, svampestrategi, vinterhvedesorter og vinterbygsorter.

Alle resultater fra dette års forsøgsopgørelse ligger nu klar og kan læses her.

Du kan læse om sortsforskel på Belkar skade i vinterraps, øget effekt på ukrudtsbekæmpelse med flydende gødning, svampestrategi i vinterraps, hvilke sorter har klaret sig godt?

Den vil senere blive lavet en samlet udgave, der kan udskrives.