Forsøgsopgørelse 2018

del

Første del er allerede klar og du har mulighed for at læse om vinterraps, ukrudtsbekæmpelse, roesorter, vinterhvedesorter og vinterbygsorter

I forsøgsopgørelsen herunder, finder du resultater fra de forsøg og demonstrationer, som vi på planteavlskontoret har udført i årets løb.

På denne side vil du løbende kunne se en oversigt over de resultater, der er klar.

God læselyst:

Forord 2018

Vinterraps med udlæg af hestebønner

Ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede

Rug sorter

Vinterhvede sorter

Vinterbyg sorter

Bekæmpelse af svampesygdomme i vinterraps

Sorter vinterraps

Du vil løbende kunne læse relevante opgørelser af forsøg.

Det er også muligt at læse sidste års beretning på hjemmesiden, her.