Forsøgsopgørelse 2018

del

Her har du mulighed for at læse om årets resultater i bl.a. vinterraps, ukrudtsbekæmpelse, vinterhvedesorter og vinterbygsorter. Den samlede udgave kan også hentes nu.

I forsøgsopgørelsen herunder, finder du resultater fra de forsøg og demonstrationer, som vi på planteavlskontoret har udført i årets løb. Eller læse den samlede udgave her.

På denne side vil du løbende kunne se en oversigt over de resultater, der er klar.

God læselyst:

Forord 2018

Grundlag for forsøgsberegninger og priser

Året der gik 2017-18

Vinterraps:

Vinterraps med udlæg af hestebønner

Bekæmpelse af svampesygdomme i vinterraps

Sorter vinterraps

Svampebekæmpelse under blomstring i vinterraps

Gødskning af vinterraps

Plantetal og Caryx

Rapsjordlopper regnet

Vinterhvede:

Ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede

Vinterhvede sorter

Vinterbyg sorter

Udvikling af sygdomme i vinterhvede

Bladlus og havrerødsot i vinterhvede

Vårbyg:

Kobber til vårbyg

Vårbyg sorter

Gødningstildeling i vårbyg med Yara N-sensor

Udvikling af sygdomme i vårbyg

Gødskning af vårbyg

Sortsforsøg:

Rug sorter

Havre sorter

Hestebønne sorter

Markært sorter

Vårhvede sorter

Sorter i sukerroer

Andet:

Blomsterbrak med flere muligheder

Majs

Høst tidspunkt for kerne og kolbenmajs

Økologi

Hestebønne sorter

Havre sorter

Vårhvede sorter

Vårbyg sorter

Vinterraps udbytte

Frøgræs

Sygdomsbekæmpelse i rødvingel

Græsukrudt i engrapgræs udlagt i renbestand

St. frødag 2019-udlæg af engrapgræs i ærter

Efterafgrøder

Kålbrok i olieræddike

Efterafgrøderblanding

Du vil løbende kunne læse relevante opgørelser af forsøg.

Det er også muligt at læse sidste års beretning på hjemmesiden, her.