Fornuftige udbytter i årets høst

del

Høsten er ved at komme i hus, og i år betaler landmandens hårde arbejde sig. I Østdansk landboforening i Rønnede er planteavlskonsulenterne tilfredse på planteavlerens vegne. Samtidig kan den tidlige høst give et godt afsæt til efterårets markarbejde.

Telefonenerne gløder, og fingrene gliderne hurtigt over tastaturet i Østdansk Landboforenings planteafdeling. Høsten er i fuld gang, og der tegner sig et fornuftigt billede af 2019. Men hvordan ser resultaterne ud i Østdanmark her i august for græsfrø, raps og hvede?

I vores område har vi flere planteavlere, der ikke kan få armene ned. Både på Falster, ved Rønnede, Køge og Ringsted høster medlemmer omkring 10 tons hvede per hektar i snit, fortæller planteavlskonsulent Jeppe Hybholt.

– Rapsen har de sidste to år været en udskældt afgrøde på grund af højt input af gødning og kemi og et tilsvarende lavt høstudbytte. Men det ser ud til at afgrøden i år tager revanche, siger planteavlskonsulent Thomas Laugesen og indskyder, at nogle resultater lige nu ligger på 4200 – 5500 kilo per hektar.

Tidligere har planteafdelingen hørt tal fra 2200 kilo per hektar til 4000 kilo de sidste to år, så der er tale om en fornuftig fremgang. Vækst- og etableringsbetingelser for rapsen var gode i efteråret, og senfrosten, som har ramt flere steder i landet, har vi for det meste undgået, lyder det fra de to planteavlskonsulenter.

Rapsen overrasker

Samtidig ser det ud til at flere frøgræsser i Østdanmark følger trop, når det gælder gode udbytter.

– De store græsser i vores område klarer sig glimrende. Både engrapsgræs, rødsvingel og strandsvingel. Strandsvingel ligger over to tons per hektar. Generelt på rødsvingel ligger vi på et gennemsnit, der lige nu hedder 1800 kilo, siger Jeppe Hybholt.

Han og Thomas Laugesen konkluderer, at rapsen indtil videre er den store overraskelse sammen med udbyttet i hveden. Lidt dårligere står det til med hvidkløver, der præsterer lidt under gennemsnit i år.

– Vi hører om enkelte områder, hvor hvidkløveren klarer sig, højdespringeren denne gang i vores område er kun 600 kilo per hektar, ellers ligger den under niveau. De, som har kørt skadesdyrsbekæmpelse sent, har fået lidt mere ud af det. De, som har været tidligt ude, har været uheldige denne gang. Markerne har set flotte ud, men der har ikke været meget i hovederne grundet skadedyr, forklarer Jeppe Hybholt.

Kom godt i gang med dine efterafgrøder

Tidlig høst kan give et godt afsæt for efterafgrøder, forklarer planteavlerne, der opfordrer landmændene til at udnytte det fremskudte høsttidspunkt.

Vi begyndte allerede i slutningen af juli med hvedehøst her i området. Flere planteavlere er derfor 10 dage forud for planen, og det kan give et fornuftigt springbræt og mulighed for at komme godt i gang med etableringen af efterafgrøderne, forklarer Thomas Laugesen.

Planteavleren skal tage stilling til, om der er ændringer i, hvor efterafgrøder skal være på bedriften, om MFO- græsudlæg står fornuftigt eller dækker tilstrækkeligt til at opfylde den gældende lovgivning.

– I samarbejde med planteavleren har vi tidligere på året lavet en fornuftig plan, men når landmanden sidder ude på traktoren og kigger ud over besiddelserne, kommer der ofte nye ideer frem, og de tanker skal vi have med i deres strategi nu. Tidlig høst giver flere muligheder, så husk at få snakket med din konsulent, hvis du har ændringer eller er omstillingsparat, lyder det fra Jeppe Hybholt og Thomas Laugesen.