Forlænget frist for etablering af efterafgrøder

del

Landbrugsstyrelsen har forlænget fristen for etablering af efterafgrøder til den 30. august, for både pligtige, MFO og målrettede-efterafgrøder.

Flere af jer har haft problemer med at få høsten i hus som planlagt, det skyldes usædvanlig meget regn i juli og august, men også at flere af afgrøderne endnu ikke er modne. Det betyder også, at det er vanskeligt at nå at så efterafgrøder inden den gamle tidsfrist.

Fristen for at så efterafgrøder forlænges med 10 dage til den 30. august – det gælder både pligtige, målrettede, husdyr og MFO-efterafgrøder.

Indberetning af de pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøder

Fristen for indberetning af de pligtige efterafgrøder bliver samtidig udskudt til den 11. september. Det betyder, at du får bedre tid til at indberette efterafgrøder, så husk at kontakte os hvis du har ændringer i antal ha med pligtige efterafgrøder i forhold til det planlagte.

Tidligst destruktion af efterafgrøder

Fristen for destruktion af pligtige efterafgrøder bliver tilsvarende rykket 10 dage. Du må derfor tidligst nedpløje dine pligtige efterafgrøder den 30. oktober.