Foreløbige udbyttetal for sukkerroer 2020

del

Resultaterne for markedssorterne 2020

Efter Sortskommissionens møde den 27. november bringer vi en opdateret tabel med flere sortsdetaljer for sorterne til 2021.

Merudbyttet er beregnet af Nordic Beet Research baseret på roepris og afregningsbetingelser for 2021 og er justeret for sukkerindhold og renhed jævnfør Brancheaftalen. Frøprisen er ikke indregnet i den økonomiske beregning, da den endnu ikke kendes og flere firmaer laver individuelle aftaler om pris.

Figur 1. Økonomisk merudbytte sat i forhold til gennemsnittet af de dyrkede sorter 2020

 

Figur 2. 3 års gennemsnit af økonomisk merudbytte sat i forhold til gennemsnittet af de dyrkede sorter 2020

 

Hvis du vil regne på, hvad sortsvalget har af betydning for din afregning i 2021 med netop din afstand til fabrik, kan du gå ind på de danske sukkerroedyrkeres hjemmeside og beregne det økonomiske udbytte ved at bruge resultaterne for de forskellige sorter: Tryk her

Tabel 1. Oversigt over 2020 sorternes udbytteresultater fra NBR
2020 Sukker Rod Sukker2 Renhed Forholdstal Forholdstal 3 års gens.
Sort % ton/ha ton/ha Sukker Sukker
Gns. dyrkede sorter 17,5 86,2 15,2 95,3 100 100
Pasteur (Force) 17,6 84,6 15,0 94,9 99 99
Lombok (Force) 17,5 85,3 14,9 95,1 98 98
Lombok (Gaucho) 17,5 83,9 14,7 95,2 97 99
Cantona KWS 17,6 86,4 15,2 95,3 100 101
Daphna 16,9 93,5 15,8 95,4 104 104
Klimt 17,7 85,1 15,1 95,2 100 102
Selma KWS 17,7 88,2 15,7 95,5 103 104
Whisky 17,9 82,6 14,8 95,5 97 98
Davinci 17,2 87,5 15,1 95,4 99 100
Joker 17,2 85,2 14,7 95,7 97 95
Fenja KWS 17,0 93,4 15,9 95,3 105 103
Sigurd 17,4 87,6 15,3 94,9 101 101
Nelson 17,8 83,3 14,9 95,5 98 97
Evalotta KWS 17,5 86,5 15,2 95,0 100 101
Bauer 18,2 83,5 15,3 95,4 101 101
Mango 17,7 85,7 15,2 95,5 101 101
Twix 17,8 82,5 14,7 95,8 97 97
Tampa 17,5 86,2 15,1 95,1 100 101
Cub 17,6 84,4 14,9 94,9 98 98
Cascara KWS 17,7 89,0 15,8 95,5 104 101
Vodka 17,4 84,6 14,7 95,4 97 100
Roxy 17,6 85,5 15,1 95,6 99 99

 

Tabel 2. Udvalgte sorters egenskaber og status samt frøfirma (RT: Rhizomania tolerant, NT: Nematod tolerant)
Sort Tolerance Dyrket/Observationssort Firma
Pasteur (Force) RT D Strube D&S
Lombok (Force) RT+NT D SES
Lombok (Gaucho) RT+NT D NBR
Cantona KWS RT+NT D KWS
Daphna RT+NT D KWS
Klimt RT D Strube D&S
Selma KWS RT D KWS
Whisky RT D SES
Davinci RT D Maribo Hilleshög
Joker RT+NT D Maribo Hilleshög
Fenja KWS RT+NT D KWS
Sigurd RT D Strube D&S
Nelson RT+NT D Maribo Hilleshög
Evalotta KWS RT D KWS
Bauer RT D Strube Research
Mango RT D SES
Twix RT+NT D Maribo Hilleshög
Tampa RT O SES
Cub RT+NT O SES
Cascara KWS RT+NT O KWS
Vodka RT O SES
Roxy RT O Maribo Hilleshög