Fordoblet erstatning til forbudsramte landmænd er 100 procent fair

del

Efter fem år er en sag om erstatning for sprøjteforbud i Egedal Kommune afsluttet. For at blive i ugens fodboldsprog: Sejren er vor.

Syv lodsejere i Egedal Kommune har af Overtaksationskommissionen fået forhøjet deres erstatning, efter de har fået forbud mod at sprøjte deres marker i et område ved Bjellekær Kildeplads. Oprindelig tilbød Egedal kommune 40-55.000 kr. pr. hektar i erstatning. Den er nu fordoblet. Alle lodsejere får det samme: 100.000 kroner pr. hektar, skriver Søren Søndergaard på Landbrug & Fødevares hjemmeside og fortsætter.

Vi har nu haft to Overtaksationskommissioner i gang med principielle sager fra Beder i Aarhus Kommune og Egedal Kommune i Nordsjælland. Hver kommission har haft seks medlemmer med landbrugsekspertise i juridisk, faglig og økonomisk henseende. I begge sager har vi sikret, at lodsejerne får markant mere i erstatning.

Lodsejerne har krav på fuldstændig erstatning efter loven. Selvfølgelig. Dyrkningen begrænses hårdt, og det har en pris for landmanden, der hellere havde været indgrebet foruden.

Betaler sig at tage kampene

Fremadrettet har vi nu vigtige principielle afgørelser at stå på. Vi har samtidig et tydeligt signal til kommunerne om, at de skal revurdere størrelsen af de erstatninger, de tilbyder. Vi ser kendelserne som udtryk for, at i alt 12 uvildige eksperter har fundet niveauet for erstatningerne. Vi har vist, at har vi paragrafferne og retten på vores side, så betaler det sig at tage kampene i det juridiske system. Også de udmattende kampe.

Der har været mange betydningsfulde afklaringer undervejs, f.eks. at restværdien af jorden efter forbuddene er 60-70.000 kroner. Erstatningen i andre sager vil derfor være differencen mellem førværdien – i Egedal var den 150.000 kr. pr. ha, i Beder 180.000 kr. pr. ha. – og denne restværdi. Skærpes påbuddet, kommer der yderligere erstatning. Egedal er eksemplet. Her udløser det 10.000 kroner mere, at der ikke må bekæmpes bjørnekløer og flyvehavre.

Vigtigt er også, om der er husdyrbrug med overskydende gødning i nærheden. Det nytter ikke, at myndighederne henviser til økologisk drift uden. Også argumentet om, at landmændene kan bruge mindre ejendomme til heste/hobbylandbrug, er slået ned.

Tak til de foreninger, vi har arbejdet tæt og nært sammen med i sagerne. Tak til de uvildige vidner. Og tak til vores dygtige advokater eksternt som internt for effektivt førte sager.

Principielle sager

I sagen fra Beder er vi gået videre til Vestre Landsret for at få endnu et principielt spørgsmål afklaret: Er det overhovedet nødvendigt for Aarhus Kommune at udstede et forbud i tid og evighed mod at bruge plantebeskyttelsesmidler?

Miljøbeskyttelsesloven kræver, at der er en fare for drikkevandsinteresserne, som forbuddet skal være egnet til at afværge. Men er der det?

I Danmark har vi strenge regler for godkendelse af midler. Vi er helt trygge ved den nuværende brug af plantebeskyttelsesmidler takket være vores helt særlige VAP-system. Vi har også klare regler for, hvordan landmændene skal bruge plantebeskyttelsesmidler, så vores grundvand ikke er truet.

Derfor tager vi sagen hele vejen for at få en principiel afgørelse og sikre landmændenes retsstilling, slutter Søren Søndergaard.