Forbud mod beskæring af hække og træer

del

Der er krydsoverensstemmelseskrav om forbud mod beskæring af hække og træer i fuglenes yngletid, i perioden 15. marts til 31. juli.

Du skal være logget ind og have købt adgang til plantenyt for at se denne