Forbehold for ukrudtsmidler anvendt før vinterraps

del

Vær opmærksom på, at nedbrydningstiden er længere i en tør sommer, som den vi har i år, og at der for nogle ukrudtsmidler, som anvendes i forfrugten, er forbehold, når den efterfølgende afgrøde er vinterraps.

Billedet viser et areal til højre med ringe vækst på grund af, at der er anvendt ca 15 g Monitor i foråret.
Du skal være logget ind og have købt adgang til plantenyt for at se denne