Forårets såning i landsforsøgene vel overstået

del

Foråret er over os med masser af sol fra en skyfri himmel. Regnen lader igen vente på sig. Hvad der derimod ikke holder sig tilbage, er forsøgsafdelingen i Østdansk Landboforening.

  • Forsøget, vi arbejder med her ved Strøby, afprøver mulighederne for at skabe en økologisk konkurrencestærk vårbyg ved at etablere med halv rækkeafstand sammenlignet med normal rækkeafstand, fortæller forsøgskoordinator Anja Riishøj Hemmingsen.

Denne form for præcisionssåning kan muligvis forbedre udbyttet, udnyttelse af gødning og konkurrenceevnen over for ukrudt, lyder det.

Manglende fugt i jorden

Hvordan er forsøget gået indtil videre?

  • Såningen er forløbet ganske glimrende, og vi har kunnet knokle derudaf og samtidig nyde vejret. Nu er vi endelig færdige med denne såning, så nu venter der en masse strigling og radrensning. Vi har dog haft mindre udfordringer med manglende fugt i jorden. Kernerne kunne ikke placeres i den optimale dybde på enkelte parceller, når vi kun skal ned i tre-fire centimeter. Her ved Strøby ser forsøget dog ud til at komme fint fra start. Med den begyndende tørke enkelte steder kan der forekomme uens fremspiring, men det vil typisk udligne sig selv senere, hvis vi vel og mærke får regn inden for de næste par uger.

Hvorfor arbejder I med netop med disse landsforsøg?

  • Vi arbejder med denne type forsøg, fordi vi har det tekniske udstyr. Udover de tre forsøg, jeg nævnte, er der to lignede forsøg i vinterhveden, der er påbegyndt i efteråret. Så det er et spændende ansvar, og vi glæder os til at høste erfaringerne til efteråret. Landsforsøgende foretages i øvrigt i samarbejde med SEGES, påpeger Anja Riishøj Hemmingsen.