For anden gang i træk

del

Multifunktionel jordfordeling trækker ansøgninger på mere end det dobbelte areal.

Landbrugsstyrelsen har modtaget syv ansøgninger om samtykke til multifunktionel jordfordeling på i alt ca. 5.200 hektar. Det er en overansøgning på mere end det dobbelte areal, der kan gives samtykke til i anden runde. Det er anden gang, at kommuner og Naturstyrelsen har kunnet søge om hjælp til at realisere multifunktionelle projekter, hvor blandt andet hensyn til natur, vandmiljø, klima, landbrug og det lokale friluftsliv sammentænkes fortæller Landbrugsstyrelsen i et nyhedsbrev den 17. november 2020.

Lørdag den 31. oktober lukkede anden ansøgningsrunde for multifunktionel jordfordeling. Her har Landbrugsstyrelsen modtaget syv ansøgninger om multifunktionelle projekter, der sammentænker landbrugsproduktion med blandt andet biodiversitet, drivhusgasreduktion, klimatilpasning, rent vandmiljø, friluftsliv samt landdistriktsudvikling. I alt er der ansøgt om jordfordeling af ca. 5.200 hektar, hvilket er en overansøgning på mere end det dobbelte af de cirka 2.000 hektar, som der i denne ansøgningsrunde er økonomi til at omfordele.

– Vi ser en stor efterspørgsel på multifunktionel jordfordeling, der er med til at gentænke landskabet på en ny og smart måde. Første ansøgningsrunde viste sig så populær, at det blev besluttet at fremrykke flere midler til denne og næste ansøgningsrunde. Det er derfor utrolig glædeligt at se, at der stadig er rift om at få gennemført multifunktionelle jordfordelinger, siger enhedschef i Landbrugsstyrelsen Frank Josephsen Kargo.

På baggrund af den store popularitet i første ansøgningsrunde besluttede fødevareminister Mogens Jensen tidligere i år, at fremrykke midler til blandt andet den her ansøgningsrunde, så flere projekter kan komme i gang tidligere. Oprindeligt kunne der i denne ansøgningsrunde søges om i alt ca. 1.000 hektar jordfordeling, men med den nye fremrykkelse er puljen nu næsten dobbelt så stor med ca. 2.000 hektar.

Startskuddet er gået på tre multifunktionelle projekter

Landbrugsstyrelsen har på baggrund af første ansøgningsrunde givet endeligt samtykke til tre multifunktionelle projekter, hvor forhandlingerne om jordfordelingen skal til at gå i gang. Det drejer sig om naturgenopretning af Margrethe Kog Nord ved Tøndermarsken, hvor man blandt andet vil skabe ynglepladser til vadefugle og stier til friluftsfolket. Et andet jordfordelingsprojekt ligger i Svendborg. Her er planen at omlægge marker til et stort bynært skov- og naturområde. Det tredje projekt er i Nørreådalen i Midtjylland, hvor naturprojektet indeholder planer om sikring af renere drikkevand og mere plads til naturen i ådalen.

– Vi kunne hurtigt mærke, at kommuner og Naturstyrelsen tog godt imod den her pilotordning om multifunktionel jordfordeling. Alle ansøgninger vi har fået, har været rigtig gode projekter, der alle sammentænker natur og landbrug. Jeg håber, at vi får lige så mange ansøgninger med spændende projekter, når vi næste år åbner op for to nye ansøgningsrunder, siger Frank Josephsen Kargo.

Den næste ansøgningsrunde for multifunktionel jordfordeling åbner d. 15. marts 2021 og lukker d. 30. april 2021. For at få samtykke skal projekterne på én gang levere på mindst tre udvalgte nationale interesser, såsom klima, miljø, natur, friluftsliv og landdistriktsudvikling samt bedre arrondering af landbrugsejendomme. Projekterne skal desuden være lokalt forankret. Når et projekt opnår samtykke, vil det først få et betinget samtykke, hvor Landbrugsstyrelsen gennemfører en forundersøgelse og vurderer jordfordelingspotentialerne i dialog med projektejer og lokale lodsejere. På baggrund af forundersøgelsen træffer Landbrugsstyrelsen afgørelse om endeligt samtykke, hvorefter jordfordelingen kan sættes i gang.

Yderligere oplysninger:
Kontakt Landbrugsstyrelsens pressevagt på tlf. 41 89 25 07 eller presse@lbst.dk