Alle udbyttetal for vinterrug 2018

del

Udvalgte vinterrug sorters udbytte fra Skælskør og Karise.

Alle udbyttetal er nu klar og du kan se dem i tabel 1. Du kan også finde data på sortinfo. I nyheder omkring valg af vinterrug sorter kan de læse mere om de enkelte sorter.

Tabel 1. Udvalgte vinterrug sorters udbytte fra Landsforsøg og Supplerende forsøg i FHT (hkg/ha). Kilde sortinfo
Landsforsøg Lokaleforsøg (2018)
Sort Type 2018 2017 2016 2015 Skælskør Karise
KWS Livado Hybrid (89,8) (101,0) (98,5) (95,3) (103,7) (83,6)
KWS Binntto Hybrid 100 104 107 109 93 100
KWS Bono Hybrid 101 98 98 104 93 106
KWS Serafino Hybrid 101 107 97 99
KWS Vinetto Hybrid 101 107 100 100
SU Perfprmer Hybrid 97 98 103 111 95 104