Fødevareminister Mogens Jensen besøger Stevns

del

I mandags fik og bestyrelsesmedlem i Østdansk Landboforening og næstformand i Frøsektionen i Landbrug & Fødevarer Lars Korsholm fint besøg, da den nye fødevareminister, Mogens Jensen (S) gæstede bedriften på Stevns.

Lars Korsholm Hansen og fødevareminister Mogens Jensen fik en fornuftig snak. Fotograf: Anne Hye Rasmussen

For første gang skulle ministeren ud at høste, og det skete hos den stevnske frøavler Lars Korsholm Hansen, der har leveret græsfrø til eksportrekorden, der er opnået i sæsonen 2018-2019.

Her er der blevet eksporteret over 100.000 tons græsfrø, hvilket er en ny all-time high eksportrekord af græs og kløverfrø. Mængden svarer til, at der kunne etableres græsplæner til 2,5 mio. almindelige parcelhusgrunde, 200.000 fodboldbaner og fodres 3,5 mio. køer. Der er altså tale om en milliardforretning.

Verdens største

Produktionen af græs- og kløverfrø har en god klimapåvirkning, fordi græsser lagrer store mængder CO2 i jorden – og Danmark – qua den opnåede konkurrenceevne – formår at opnå bedre ressourceudnyttelse end i konkurrentlande.

Danmark er således også verdens største eksportør af græsfrø til tempererede egne, og det skulle Mogens Jensen opleve.

– Nu er jeg jo ny minister, og jeg vil gerne ud at se, hvordan tingene foregår i praksis og for at få en dialog med landmændene. Det kan jeg tage med mig hjem til ministeriet. Og det er klart, at jeg har lyttet til, hvad Lars Korsholm Hansen har haft på hjertet i forhold til sin planteavl, fortæller Mogens Jensen til DAGBLADET.

Fotograf: Anne Hye Rasmussen

 

– Jeg synes det er fantastisk, at Danmark – og ikke mindst Lars med sin bedrift – er så gode til at producere græsfrø af en sådan kvalitet, at det er så kæmpe en eksportvare rundt omkring i verden, påpeger fødevareministeren til DAGBLADET.

Konstruktivt møde

Lars Korsholm Hansen har været glad for besøget, og føler at ministeren lyttede.

– Vi fik en fornuftig samtale omkring Reglone-problematikken, hvor græsfrøproduktionen næste år står overfor voldsomme udfordringer, hvis vi ikke i fællesskab finder en dispensation eller anden løsning, når det kommer til anvendelsen af midlet.

– Mogens Jensen kunne selvfølgelige ikke så kort tid efter sin tiltrædelse som fødevareminister fortælle, hvad hans plan på området er, men han var opmærksom på vores situation, og ville gerne tale endnu mere om produktionsformerne. Dialogen og samarbejdet er vigtigt for fødevareministeriet, og det er da glædeligt. For den nuværende situation bliver ganske enkel uholdbar, understreger Lars Korsholm Hansen.